Privacy verklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe Van der Meer Asperges omgaat met persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We houden ons aan de wet- en regelgeving van de Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze contactgegevens:
Van der Meer Asperges
C. Commelinweg 15
1331GA Almere
06-42278688
www.vandermeerasperges.nl

Welke gegevens verzamelen we?
Van der Meer Asperges verzamelt geen persoonsgegevens. Behalve de gegevens die u aan ons verstrekt via:

Aanmeldformulier voor nieuwsbrief op onze website of facebookpagina:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Inschrijft voor een activiteit:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Bestelling(en) plaatst en/of sturen van factuur:

Adresgegevens

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Rekeningnummer
 • KvK-nummer
 • BTW-nummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Van der Meer Asperges verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U bestelling te kunnen verzorgen
 • U een factuur te kunnen sturen bij een bestelling
 • U een factuur te kunnen sturen bij aanmelding van activiteit

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

We bewaren uw gegevens deze noodzakelijk zijn om u de nieuwsbrief te sturen, deelname aan activiteit of een bestelling in orde te maken. Voor factuurgegevens geld de wettelijke bewaartermijn.

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Van der Meer Asperges hecht waarde aan uw privacy. Wij nemen dan ook beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen hebben maatregelen genomen rondom fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Worden uw persoonsgegevens verstrekt aan derden?
Van der Meer Asperges verstrekt of verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en in gevallen wanneer wij gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners.
Van der Meer Asperges kan gebruik maken van derden voor het organiseren van activiteiten of het doen van bestellingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van der Meer Asperges gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen?
U kunt Van der Meer Asperges verzoeken uw verzamelde persoonsgegevens in te zien en indien gewenst aan te passen of te verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@vandermeeraspreges.nl. Ter controle van uw identiteit vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt.

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens?
Bent u niet tevreden over hoe Van der Meer Asperges uw persoonsgegevens verwerkt, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen via: info@vandermeerasperges.nl . We zullen er alles aan doen om hier samen uit te komen. Mocht dit niet lukken – hetgeen wij zeer vervelend vinden -, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Reacties zijn gesloten.